Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta
Označenie projektu:  COST B22 
Anglický názov:  Advanced Approach to Mathematical Modelling in Development of Antiparasitic Drugs
Slovenský názov:  Sofistikovaný prístup ku matematickému
modelovaniu pri vývoji antiparazitárnych liečiv 
Doba riešenia:  01.01.2003  - 31.12.2008  
Partneri:  Italy, Instituto of Microbiologia dell´Universita di Milano 
  Italy, Facolta di Farmacia dell´Universita di Siena
  ČR, Karlova univerzita Praha
  Slovakia, Univerzita Komenského Bratislava
  Slovakia, ÚEF SAV Bratislava
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD. 
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technolgógie
Označenie projektu:  COST D-35
Anglický názov:  From molecules to molecular devices
Slovenský názov:  Od molekúl k molekulovým zariadeniam
Doba riešenia:  01.01.2007 - 31.12.2010
Koordinátor projektu:  UK, Queen-Mary College, London
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.