Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta
Označenie projektu: C II-RO-0105-01-0607
Anglický názov:      Optimization of the robots and manipulators in the Scientific and Pedagogical Process at the Central and East European Universities
Doba riešenia:     01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Marian Tolnay, PhD. 


Stavebná fakulta

Označenie projektu:   C II-BG-0050-01-0506M 
Anglický názov:    Student mobilities
Slovenský názov:    Študentské mobility
Doba riešenia:   29.01.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu:    Doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Označenie projektu:  C II-AT  -  0050  -  02  -  0607
Anglický názov: Education Without Frontiers
Slovenský názov:  Vzdelávanie bez hraníc
Doba riešenia:  01.02.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Austria, FH - Studiengänge Burgenland
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.


Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu:   C II-RO-0058-02-0607
Anglický názov:    The implementation of European Credit Transfer System into the short time higher education within Bologna process at TU of Cluj Napoca
Slovenský názov:   Zavádzanie európskeho systému prenosu kreditov do vysokoškolského vzdelávania v rámci
Bolonského procesu na TU Cluj Napoca.
Doba riešenia:   01.01.2006 - 31.12.2007
Romania, Technical University of Cluj Napoca
Partneri: Austria, Technical University of Vienna
Hungary, University of Miskolc
Slovakia, Slovak University of Zilina
Austria, Johaness Kepler Universität
Koordinátor za STU:  Doc. Ing.  Michal Štefánek, CSc.
Označenie projektu:  CII-PL-0007-02-0607
Anglický názov:    Modern metrology in quality management systems
Doba riešenia:   01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Poland, Kielce University of Technology
Koordinátor za STU:  Ing. Ladislav Morovič
Označenie projektu:  CII-RO-0058-03-0708
Anglický názov:    The implementation of European credit transfer system into the short time higher education within Bologna process at TU of Cluj Napoca
Doba riešenia:  01.01.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Romania, Technical University of Cluj Napoca
Koordinátor za STU:  Ing. Ladislav Morovič
Označenie projektu:  CII-PL-0007-03-0708
Anglický názov:   Geometrical Product Specifications - a new tendency in the design and realization of technological processes
Doba riešenia:  01.01.2007 - 31.12.2008
Koordinátor projektu: Kielce University of Technology
Koordinátor za STU:  Ing. Ladislav Morovič