Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu:      7 RP/ Euroatom CU 
Anglický názov: Depth profiling radiation induced defect concentration in ITER structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) 
Slovenský názov:  Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému (PLEPS) 
Doba riešenia:  1.1.2007  - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:  Germany, EFDA CSU Charging 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.