Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta   
   
Označenie projektu:   Baltic University Programme 
Doba riešenia:  07.12.2003 - 31.12.2010  
Koordinátor projektu:  Upsala University 
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Silvia Khonová, CSc. 
   
Označenie projektu: EU program Tempus Tacis 
Anglický názov: FRELP Master in environmental lawand policies in the Russian Federation 
Doba riešenia:   09.09.2005 - 31.08.2008 
Koordinátor projektu:   University of Genova 
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc. 
   
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:  Asia Link Programme VN/Asia-Link/006
Anglický názov:  Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program
Doba riešenia:   01.07.2005 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: Dr. Ngo Le Thong, Vietnam
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Hrnčiar Viliam, CSc.
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
Označenie projektu: 014637 IRE 6
Anglický názov:  Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava
Slovenský názov: Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC Trnava
Doba riešenia:   01.06.2005 - 28.2.2008
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.