Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Inštitucionálne členstvá STU


EUA         European University Association 
SEFI        European Society for Engineering Education

Inštitucionálne členstvá Stavebnej fakulty

REHVA      Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations
ESCL        Európska organizácia pre stavebné právo
AECEF      The Association of European Civil Engineering Faculties
LEONET    Leonardo da Vinci databázová sieť

Inštitucionálne členstvá Strojníckej fakulty

FEMS     Federation of European Materials Societies
ASME     American Society of Mechanical Engineers

Inštitucionálne členstvá Fakulty elektrotechniky a informatiky

WEC         World Energy Council
CIRED      Congres International des Réseaux Electriques de Distribution

Inštitucionálne členstvá Materiálovotechnologickej fakulty

IGIP       Internationale Gesellschaft fur Ingenierpädagogik