Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

 

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, CSc. - rektor

 
Rektorát STU
doc. Ing.arch. Maroš Finka, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy

Stavebná fakulta

doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - prodekan pre zahraničné styky

Strojnícka fakulta

doc. Ing. Peter Kostka, PhD. - prodekan zahraničné styky a propagáciu štúdia:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD - prodekan pre zahraničné styky a spoluprácu s praxou
Chemickotechnologická fakulta
prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. - prodekan pre vedu, výskum, zahraničné styky
Fakulta architektúry
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky
Materiálovotechnologická fakulta
prof. Ing. Oliver Moravčík, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy a starostlivosť o zahraničných študentov