Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: NATO GRANT HTECH-LG-920619
Anglický názov: Electronic structure and molecular dynamics
of grain boudaries
Slovenský názov: Elektronická štruktúra a molekulárna dynamika
hraníc zŕn
Doba riešenia: 1997 – 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Ballo, CSc.
Označenie projektu: NATO SfP-974172
Anglický názov: Microwave Monolitic Integrated Transmitted
Power Sensors and their Industrial
and Metrological Applications
Slovenský názov: Mikrovlnný monolitický integrovaný senzor
prenášaného výkonu a jeho
priemyselná metrologická aplikácia
Doba riešenia: 2000 – 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.


Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: NATO Project 621
Anglický názov: Development of Methods for Determination
of Biodegradation Explosive Pollutants
Slovenský názov: Kontaminácia pôdy explozívnymi zlúčeninami
Doba riešenia: 1998 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.