Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta

Označenie projektu: Pilot project
Anglický názov: Quality and Socio-Professional Integration
Slovenský názov: Kvalita a sociálna a profesijná integrácia
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Gašparík, CSc.

Strojnícka fakulta 

Označenie projektu: A-99-1-050 150-PI-III.3.a-FPC
Anglický názov: Environment Management System – Handbook for SMEs
Slovenský názov: Manažment systémov životného prostredia – príručka pre
malé a stredné podniky
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: UK-98-2-05776 – TRICTSME
Anglický názov:

A Web-Based Intelligent System for the Use of Information and

Communication Technologies in Manufacturing Sector SMES
Slovenský názov:

Inteligentný systém využitia informačných a komunikačných

technológií v malých a stredných podnikoch výrobného sektoru
na báze web.
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Označenie projektu: SK-00-B-P-2-142 222
Anglický názov: Advanced Education Methods in Control Engineering
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia aplikované v priemysle.
Doba riešenia: 2000 – 2002
Koordinátor projektu: prof. Ing.  František Janíček, PhD.
Koordinátor za STU: doc. Ing. Štefan Kozák, CSc.

Označenie projektu: SK-00-A-F-1-142 020
Anglický názov: Students Acquiring Skills for their European Careers
Slovenský názov: Príprava študentov pre uplatnenie sa na trhu práce v EÚ
Doba riešenia: 2000 – 2001
Koordinátor projektu: Ing. Igor Zvara

Fakulta architektúry

Označenie projektu: REGIONBILD
Anglický názov: Postgraduate Education in Planning and Development
Slovenský názov: Postgraduálne vzdelávanie v priestorovom plánovaní a rozvoji
Doba riešenia: 1999-2000
Koordinátor projektu: doc. Ing.arch. Maroš Finka, PhD.