Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: COST B 15
Anglický názov: Uniform Approach to Mathematical Modeling
in Drug Development and in Biomarker and
Surrogate Endpoint Determination/Evaluation
Slovenský názov: Metodicky uniformný prístup pre matematické
modelovanie osudu a účinku
biologicky aktívnych látok v organizme
Doba riešenia: 2000 - 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ladislav Dedík, CSc.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: COST 518
Anglický názov: Molecular Materials and Functional
Polymers for Advanced Devices
Slovenský názov: Molekulárne materiály a funkčné
polyméry pre nové technológie
Doba riešenia: 1997 – 2000
Koordinátor projektu: doc. Ing. Július Cirák, CSc.
Označenie projektu: COST 518-2
Anglický názov: Molecular Materials and Polymers for
Advanced Devices
Slovenský názov: Materiály pre biomedicínske aplikácie
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: COST 257
Anglický názov: Methods for Peformance Evaluation
and Design of Broadband Networks
Slovenský názov: Metódy analýzy vlastností a návrhy
širokopásmových viac účelových sietí
Doba riešenia: 1996 - 2000
Koordinátor projektu: doc.Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: COST Action 837
Anglický názov: Plant Biotechnology for the Removal of
Organic Pollutants and Toxic Metals from
Wastewaters and Contaminated Sites
Slovenský názov: Biotechnológia rastlín pre odstránenie
organických polutantov a toxických kovov
z odpadových vôd a kontaminovaných miest
Doba riešenia: 1998 – 2002
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Agáta Fargašová, CSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: COST Action E12, WG3
Anglický názov: Research and Development in Urban
Foresty in Europe
Slovenský názov: Výskum a vývoj mestských lesov v Európe
Doba riešenia: 1998 – 2002
Koordinátor za STU: Ing. arch. Juraj Furdík

Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: COST 516 Tribology
Anglický názov: Development and Application of New
Hardfacing Composite Materials for
Hydroabrasive and Erosive Conditions
Slovenský názov: Vývoj a aplikácia nových tvrdonávarových
kompozitných materiálov
pre hydroabráziu a eróziu
Doba riešenia: 1996 – 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.