Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: PL 023 00/01
Anglický názov: Reliability of Structures
Slovenský názov: Životnosť konštrukcií
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor projektu: Technical University of Opole
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Kaiser, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc.
Označenie projektu: SK 042 00/01
Anglický názov: Fuzzy Control
Slovenský názov: Fúzne riadenie
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.
Označenie projektu: BG 0108 00/01
Anglický názov: Hydrotechnology
Slovenský názov: Hydrotechnológie
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Technical University in Sofia
Koordinátor za STU: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: HR 006 00/01
Anglický názov: Neural and Knowledge Based Systems
Slovenský názov: Neurónové a vedomostne založené systémy
Doba riešenia: 1995 - pokračuje
Koordinátor projektu: University of Split
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Vojtek, CSc.
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
Označenie projektu: CZ 103 00/01
Anglický názov: Automation and Regulation
Slovenský názov: Automatizácia a regulácia
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.

Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: PL 110 00/01
Anglický názov: International exchange of students and teachers
Slovenský názov: Medzinárodná výmena študentov a učiteľov
Doba riešenia: 1997 – 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Označenie projektu: SI 007 00/01
Anglický názov: Modelling of Credits System in Textile High Education
Slovenský názov: Modelovanie kreditného systému vo vysokoškolskom
štúdiu textilného zamerania
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor projektu: University of Maribor, Slovenia
Koordinátor za STU: doc. Ing. Michal Krištofič, CSc.
Označenie projektu: HU 115 00/01
Anglický názov: Biochemical Technologies
Slovenský názov: Biochemické technológie
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: University of Agricultural Science, Gödöllo
Koordinátor za STU: doc. Ing. Daniela Smogrovičová, CSc.
Označenie projektu: SK 102 00/01
Anglický názov: Physical Chemistry
Slovenský názov: Fyzikálna chémia
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Katedra fyzikálnej chémie
Koordinátor za STU: prof. Ing. Andrej Staško, DrSc.

Fakulta architektúry
Označenie projektu: A 009 00/01
Anglický názov: Student Mobility
Slovenský názov: Mobility študentov – Architektúra vidieka
Doba riešenia: 2000 - 2001
Koordinátor projektu: Technical University Graz
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: PL 013 00/01
Anglický názov: Computer Techniques in Metal Science
Slovenský názov: Počítačové metódy vo vede o materiáloch
Doba riešenia: 1996 – pokračuje
Koordinátor projektu: Silesian Technical University in Gliwice, Poland
Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.
Označenie projektu: A 0104 00/01
Anglický názov: Assembly Automation
Slovenský názov: Automatizácia montáže
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Technische Universität Wien
Koordinátor za STU: prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Označenie projektu: PL 001 00/01
Anglický názov: Geometrical Surface Structure of Machine
Slovenský názov: Štruktúra stroja s geometrickým povrchom
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Kielce University of Technology
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.