Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: 29s20
Nemecký názov: Bauökologische Altahussanierung
Slovenský názov: Ekologické sanovanie
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: TU Viedeň
Koordinátor za STU: Ing. arch. Roman Rabenseifer
Označenie projektu: 29s12
Nemecký názov: Verwendung des Holzes im Bauwesen als Beitrag zur
Verbesserungdes Europa-Ökosystems
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: TU Graz
Koordinátor za STU: Ing. Jaroslav Sandanus
Označenie projektu: 30s4
Nemecký názov: Forschung & Bildung im Gebiet der Bau und Raumakustik
der Bau und Raumakustik
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: Katedra konštukcií pozemných stavieb SvF STU
Koordinátor projektu: prof. Ing. František Ohrablo, CSc.
Označenie projektu: 30s13
Anglický názov: Dissemination of Cooperation in the Field
of Education and Legislation
Slovenský názov: Šírenie informácií v oblasti vzdelávania a legislatívy
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: Katedra technických zariadení budov SvF STU
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Otília Lulkovičová, CSc.
Označenie projektu: 31s4
Nemecký názov: Bauökologisches Seminar
Slovenský názov: Ekológia v stavebníctve
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Jozef Hraška, CSc.
Strojnícka fakulta
Označenie projektu: 29s22
Anglický názov: Influence of Substrate Coating of a Composite
Phase on Properties of a Composite System
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: Austrian Research Centers, Seibersdorf
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Emmer, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: 29s23
Anglický názov: New Materials and their Characterization
for Thin Film Gas Sensors
Slovenský názov: Nové materiály pre plynové senzory a ich vlastnosti
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: Katedra mikroelektorniky FEI STU
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: 29s3
Nemecký názov: Optimierung des Verbrennungsprocess von
dem Stadtpunkt Umweltschutzes
Doba riešenia: 2000
Koordinátor projektu: Katedra automatizácie ChtF STU
Koordinátor projektu: Ing. Anna Zemanovičová, CSc.