Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
 
Stavebná fakulta
Označenie projektu: TEMPRA
Anglický názov: Programme TEMPRA - Eastern Europe
Slovenský názov: Program TEMPRA - Východná Európa
Doba riešenia: od 1993 každoročne
Koordinátor za STU: prof. Ing. Koloman Ivanička, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Francúzsko-slovenský projekt ISTASE
Anglický názov: Exchange of teachers and students with the Institut
Superieur des Techniques Avcances de Saint-Etienne
Slovenský názov: Spolupráca v oblasti výmeny študentov a pedagógov
Doba riešenia: 1999 – 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Jasenek, DrSc.

Fakulta architektúry
Označenie projektu: SPECTRA
Anglický názov: Spatial Planning - International Course
of Postgraduate Study
Slovenský názov: Priestorové plánovanie – Medzinárodný kurz
postgraduálneho štúdia
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Robert Špaček, PhD.

Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: Open Society foundation - G/582/2000
Anglický názov: Internet Distance of Bachalour Course of Basic Physics
Slovenský názov: Výučba základného kurzu na bakalárskom štúdiu
formou dištančného štúdia pomocou internetu
Doba riešenia: 2000 – 2001
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

Označenie projektu: Open Society Foundation - G/600/2000
Anglický názov: Pedagogical study of higher education teachers
Slovenský názov: Pedagogické štúdium vysokoškolskch učiteľov
Doba riešenia: 1999 - 2002
Koordinátor za STU: Ing. Marianna Kundrátová, CSc.