Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Prehľad členstiev v medzinárodných organizáciách v roku 2000

členstvá

SVF

SJF

FEI

CHTF

FA

MTF

rektorát

Spolu

inštitucionálne

0

2

0

0

5

0

4

11

individuálne

62

36

33

77

42

33

0

283

medzinárodné
organizácie

55

46

14

79

52

43

4

*272

* s vylúčením duplicít a multiplicít

Inštitucionálne členstvá STU

DRC - Danube Rector´s Conference
CRE - Association of European Universities
ICA - International Council on Archives
AUDEM - Alliance of Universities for Democracy

Inštitucionálne členstvá Strojníckej fakulty

FEMS - Federation of European Materials Societies
ASME - American Society of Mechanical Engineers

Inštitucionálne členstvá Fakulty architektúry

AESOP - Association of European Schools of Planning
UIA - Region II WP on Architectural Education
ACSA - Association of Collegiate Schools of Architecture
EAAE - European Association for Architectural Education
ECAADE - Education in Computer Aided Architectural Design in Europe