Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 
Označenie projektu:     SCM Kazakhstan T045A06 
Anglický názov:   Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes 
Slovenský názov:     Prenesenie modelov EU hodnotenia v KAUIR funkciách a procesoch
Doba riešenia:   15.10.2006 - 14.10.2009
Koordinátor projektu:   Mrs. Gulnara Zakirova- Vice-rector for International Relations, Kazakh Ablaci Khan University of International Relations 
Partneri: Italy, University of Genoa
  France, Université „Pierre Mendés France“ Grenoble 
  Russia, Tambov State Technical University 
  Kazakhstan, Social Association „Kazakhstan Academy of Quality Management
Koordinátor za STU:     doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
  Ing. arch. Valéria Lesňáková 
 
Strojnícka fakulta
   
Označenie projektu:     IB-JEP-41156-2006 (RS) TIMEA 
Anglický názov:      Training of Institutions in Modern Environmental Approaches and Technologies (TIMEA)
Slovenský názov:     Príprava inštitúcií v moderných environmentálnych prístupoch a technikách
Doba riešenia:     01.09.2007 - 31.08.2009
Koordinátor projektu:    Gabko Peter
Partneri:    Austria, Technische Universitat Wien, Wien
  Serbioa, University of Novi Sad, Novi Sad
  Serbia, Directorate for Environmental Protection Ministry of Science and Environmental Protection, Belgrade
  Serbia, Galeb Group, Sabac
  Serbia, JKP "Cistoca" Novi Sad, Novi Sad
  Serbia, Kikinda Municipality, Kikinda
  Serbia, Municipality of Bački Petrovac, Bački Petrovac
  Serbia, Municipality of Kovačica, Kovačica
  Serbia, Municipality of Plandiste, Plandiste
  Serbia, Municipality of Subotica, Subotica
  Slovakia, Technical University of Košice, Košice
  Serbia, The first plastic and packing cluster JATO, Subotica
  Serbia, University of Belgrade, Belgrade
  Slovenia, University of Ljubljana, Ljubljana
Koordinátor za STU:      Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
   
Označenie projektu:      IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM 
Anglický názov:      Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM)
Slovenský názov:      Vzdelávanie a príprava inštitúcií v oblasti manažérstva kvality a metrológie
Doba riešenia:      01.09.2007 - 31.08.2009
Koordinátor projektu:     Gabko Peter
Partneri:     Austria, TU Wien
  Serbia, University of Novi Sad, Novi Sad
  Serbia, AD Motins, Novi Sad
  Serbia, Chamber of Commerce of Serbia, Belgrade
  Serbia, Galeb Group, Sabac
  Poland, Kielce Technical University, Kielce
  Serbia, Provincial Secretariat of Economy, Novi Sad
  Serbia, Sintelon Rugs doo, Backa Palanka
  Slovakia, Slovak Institute of Metrology, Bratislava
  Serbia, Tarkett doo, Backa Palanka
  Serbia, Tehnoexport, Indjija
  Serbia, University of Belgrade, Belgrade
  Slovenia, University of Ljubljana, Ljubljana
  Serbia, YUSQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade
Koordinátor za STU:       Doc. Ing. Martin Halaj, Phd. 
   
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu:  IB-JEP-41059-2006  
Anglický názov:      Belgrade and Nis Environmental Planning Centre
Slovenský názov:     Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nise
Doba riešenia:     01.09.2007 - 31.08.2009 
Koordinátor projektu:  FA STU v Bratislave
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.