Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 
Označenie projektu:   230355 – CP – 1 – FR – ERASMUS - TN 
Anglický názov:   EUCEET III –European Civil Engineering Education and Training III
Slovenský názov:  EUCEET III – Európske vzdelávanie a výchova v stavebníctve III
Doba riešenia:    01.10.2006 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu: Prof. Marie-Ange Cammarota, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, France  
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Jozef Dický, PhD 
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
   
Označenie projektu:   29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-PROGUC-3 
Anglický názov:   Joint Degree in Media Development Engineering
Slovenský názov:  Technika návrhu digitálnych médií
Doba riešenia:   01.10.2006 - 30.09.2009
Koordinátor projektu: 

Mrs. Eva Sorum Poulsen, Herning Institute of Business 
Administration and Technology, Denmark 

Partneri: Denmark, Herning Institute of Business Administration and
Technology
  Belgium, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gent
 

Finland, Lahti University of Applied Sciences

  Spain, Universitat Politecnica de Catalunya, Terrassa
  Poland, University of Bielsko Biala
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Martin Šperka, PhD.