Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 
Označenie projektu:      LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501
Anglický názov:       Vocational Orientated Culture and Language
Slovenský názov:  Odborné zameranie na kultúru a jazyk
Doba riešenia:        01.11.2007 - 31.10.2009
Koordinátor projektu:      Institute of Technology Tralee, IR
Partneri: Bulgaria, Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski, Tsentar za Ezitsi I mezhdukulturna komunikatsia, Plovdiv 
  Germany, Leonardo-Buro Sachsen-Anhalt (ComEAST), Magdeburg 
  Finland, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia, Espoon kaupunki 
  Hungary, University of Miskolc 
  Ireland, Institute of technology Blanchardstown (ITB), Dublin 
  Ireland, Institute of technology Tallaght, Dublin (ITTD) 
  Italy, Associazione SINTESI, Palermo 
  Lithuania, Kauno Technologijos Universitetas, KTU, Kaunas 
  Portugal, Associacao Universidade-Empresa para o Desenvolvimento-TecMinho, Guimaraes 
Koordinátor za STU: PhDr. Dagmar Špildová 
  Ing. arch. Valéria Lesňáková
   
Označenie projektu:  LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018 
Anglický názov:   EU Mobility Agreement Customizer 
Slovenský názov:  EU mobilitné zmluvy 
Doba riešenia:  01.10.2008 - 30.09.2010 
Koordinátor projektu:  EPLEFPA Rouffach 
Partneri:  Austria, EUROPEA-AUSTRIA 
  Bulgaria, Ministry of Education and Science of Bulgaria
  Cyprus, Ministry of Education and Culture
  Czech Republic, Czech University of Life Sciences, Prague 
  Denmark, EUROPEA-DENMARK 
  Estonia, National Examination and Qualification Center 
  Germany, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
  Spain, Servei de programes Internacionals de FP 
  Finland, Finnish National Board of Education 
  Greece, Institut pédagogique de Grèce 
  Italy, Università Popolare del Fortone 
  Luxembourg, Lycée Technique Agricole 
  Latvia, Izglìtîbas un zinatnes Ministrijas Profesionâlâs IzglìtîbasAdministrâcija 
  Netherlands, AEQUOR 
  Poland, Kuratorium Oswiaty weWroclawiu 
  Romania, National Centre for Technical and Vocational Education and Training Development
  Sweden, Halland Regional Development Council 
  Slovenia, Grm Novo mesto - Center Biotehnike in Turizma 
Koordinátor za STU:   Ing. arch. Valéria Lesňáková 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:   EDIGRA 
Anglický názov:  European Dimension for Graduates in Technology Fields for Slovak Graduates 
Slovenský názov:   Európsky rozmer technického vzdelávania pre slovenských absolventov 
Doba riešenia:   04.02.2008 - 30.06.2010 
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Marian Veselý, PhD. 
 
Označenie projektu:   LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022 
Anglický názov:   Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum 
Slovenský názov:   Kontrola a oživenie jestvujúceho VET študijného plánu
Doba riešenia:    01.06.2008 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu:  Airina Volungeviciene, Vytautas Magnus University Distance Study Centre, Latvia  
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
  Ing. Katarína Žáková, PhD. 
   
Označenie projektu:   135375-LLP-2007-NL-KA4MP 
Anglický názov:  E-xcellence + Cross sectoral valorisation 
Slovenský názov:  Výnimočnosť a medzirezortná valorizácia
Doba riešenia:   01.07.2008 - 31.01.2009 
Koordinátor projektu:   George Ubachs, EADTU Office, Netherlands 
Partneri:  Netherlands, EADTU 
  Finland, University of Oulu 
  Netherlands, Open University of the Netherlands
  United Kingdom, The Open University 
  Italy, Universita Telematica Internazionale UNINETTUNO 
  Netherlands, NVAO Organisation 
  Estonia, Estonian Information Technology Foundation
  Hungary, Hungarian e-University Network 
  Sweden, Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education 
  Spain, Spanish National Distance University 
  Belgium, Katholieke Universiteit Leuven 
  Czech Republic, Czech Association of Distance Teaching Universities 
  Czech Republic, University of Hradec Kralove 
  Russia, Moscow State University for Economics, Statistics and Informatics (MESI) 
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
 
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu:  134370-LLP-1-2007-1-ES-Erasmus-EVC 
Anglický názov:   OIKODOMOS – a virtual campus to promote the study of dwelling in contemporary Europe 
Slovenský názov:  OIKODOMOS – virtuálna univerzita v oblasti štúdia (sociálneho) bývania v súčasnej Európe 
Doba riešenia:  01.10.2007 - 01.09.2009 
Koordinátor projektu:  Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain 
Partneri:  Spain, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain 
  Belgium, Hogeschool voor Wetenschap&Kunst, Department of Architecture Sint-Lucas, Brussels, Belgium 
  France, Institut d´Urbanisme IUG, Université Pierre Mendes, Grenoble, France 
  Slovakia, FA STU, Bratislava
  United Kingdom, KataliSys Limited, Portsmouth, U.K.
  Italy, Universita della Svizzera Italiana, University of Lugano, Lugano, Switzerland
Koordinátor za STU:  Ing. arch. Viera Joklová 
 
Označenie projektu:  48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1 
Anglický názov:   Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning 
Slovenský názov:  Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní 
Doba riešenia:  25.06.2007 - 25.06.2010 
Koordinátor projektu:  Gdansk University of Technology, Poland 
Koordinátor za STU:   Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
 
Fakulta informatiky ainformatičných technológií
 
Označenie projektu:  ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW 
Anglický názov:   European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE) 
Slovenský názov:  Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike 
Doba riešenia: 01.10.2008 - 30.09.2011 
Koordinátor projektu:  Angel Sotirov Smrikarov, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria  
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
   
Označenie projektu:  128825-CP-1-2006-UK-Comenius-C21-TISSNTE 
Anglický názov:   Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe 
Slovenský názov:   Vzdelávanie učiteľov: podpora mentorov začínajúcich učiteľov v Európe 
Doba riešenia:  01.10.2006 - 30.09.2009 
Koordinátor projektu:  Joan Stephenson, Liverpool John Moores University, UK  
Partneri: United Kingdom, Liverpool John Moores Universit 
  Belgium, Katholieke Hogeschool Brugge Ostende
  Belgium, Katholieke Hogeschool Leuven 
  Greece, University of the Western Macedonia
  Ireland, Universisty of Limerick
  Austria, Pädagogische Akademie des Bundes in Tirol, Innsbruck
  Portugal, The University of Evora
  Portugal, The University of Lisbon
  Portugal, The University of Minho, Braga
  Portugal, Instituto Politecnico do Porto
  United Kingdom, The University of the West of England, Bristol
  United Kingdom, University of Wolverhampton
  Bulgaria, University of Rousse
  Latvia, University of Latvia, Riga
  Lithuania, Klaipeda University
  Hungary, Eotvos Loránd Tudományegyetem, Budapest
  Hungary, Vesyprém University
  Malta, University of Malta, Msida
  Slovakia, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra
  Belgium, Université de Liége
Koordinátor za STU:  Ing. Viera Rozinajová, PhD. 
 
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu:     48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1
Anglický názov:  Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning 
Slovenský názov:      Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní 
Doba riešenia:    25.06.2007 - 25.06.2010 
Koordinátor projektu:     Gdansk University of Technology 
Koordinátor za STU:    Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.  
 
Označenie projektu:  CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005 
Anglický názov:  Brownfields in Baltic States 
Slovenský názov:  Brownfieldy v pobaltských štátoch 
Doba riešenia:  01.10.2008 - 30.09.2010 
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD., Fakulta stavební Vysoká škola banská, Ostrava, Czech republic  
Partneri: Doc. Dr. Dagmar Petríková, PhD. 
  Czech Republic, Institut pro udržitelný rozvoj sídel, Praha
  Slovakia, STU v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EU 
  Latvia, TU Rezekne 
  Lithuania, TU Kaunas 
Koordinátor za STU:
Doc. Dr. Dagmar Petríková, PhD. 
   
Označenie projektu:   IP-27892-08 
Francúzsky názov:   Habitat Innovant des Aires urbaines européenes - Relevé d´urbanité 
Slovenský názov:   Inovácia bývania v európskych mestách - význam urbanity 
Doba riešenia:   01.01.2009 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:  Volker Ziegler 
Partneri:  Germany,  TU Karlsruhe 
  Austria,  TU Wien
  France, ENSAPLV Paris 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
 
Ústav inžinierskych štúdií
 
Označenie projektu:   155976-LLP-1-2009-DE-ERASMUS-ENW 
Anglický názov:  University Network for Innovation in Guidance (UNIC) 
Slovenský názov:   Univerzitná Sieť pre Inováciu v Poradenstve (UNIG) 
Doba riešenia:  01.11.2009 - 31.10.2012 
Koordinátor projektu:  Ruprecht-Karls-University Heidelberg, Germany 
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Alojz Mészáros, PhD.
  Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
  Ing. Ivan Prelovský 
   
Označenie projektu:    LLP/LdV/TOI “BRAIN DRAIN – BRAIN GAIN” (BD-BG) DE/07/LLP-LdV/TOI/147 005 
Anglický názov:   Development of competences of mobility counsellors with special focus on „Brain Drain – Brain Gain“ BD-BG 
Slovenský názov:    Rozvoj kvalifikácií kariérových poradcov pre mobilitu so špeciálnym zameraním na “Únik mozgov - prílev mozgov” 
Doba riešenia:  01.01.2007 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu:   Bundesagentur für Arbeit (BA) Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), Bonn, Bundes Republik Deutschland
Partneri:  Germany, University of Applied Labour Studies, Mannheim 
  Poland, Jan Dlugosz University in Czestochowa 
  Turkey, Ýstambul Býlgý Ünýversýtesý, Istanbul 
  Bulgaria, National Agency for Vocational Education and Training 
  United Kingdom, Careers Europe, Bradford 
  Slovakia, Štátny inšitút odborného vzdelávania, 
Koordinátor za STU:   Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. 
 
Rektorát  
 
Označenie projektu:  48145-IC-SK-ERASMUS LLP 
Anglický názov:   Mobilities of students, teachers and staff
Slovenský názov:  Mobility študentov, učiteľov a pracovníkov
Doba riešenia:  30.6.2007 - 30.9.2013
Koordinátor projektu:  Mgr. Tatiana Žemberyová 
Koordinátor za STU:   Mgr. Tatiana Žemberyová