Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu: DAAD 2009
Anglický názov: Growth and characterization of advanced organic semiconductor structures for application in organic electronic
Slovenský názov: Výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi Slovenskou republikou a Nemeckou spolkovou republikou
Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2010
Partneri: Germany, Universitat Tubingen, Institut fur Angewandte Physik 
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
   
Označenie projektu:  DAAD 2009/I 
Anglický názov:  Preparation and characterisation of nanostructures mixing metal oxides for gas detection 
Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2010 
Partneri:  Germany, Technische Universitat Ilmenau, Fakultat fur Elektrotechnik und Informationstechnik 
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
   
Označenie projektu:   DAAD 4/2008 
Anglický názov:   Transport Studies in Carbon Nanotube Networks 
Slovenský názov:   Štúdium transportu v sieťach z uhlíkových nanotrubíc 
Doba riešenia:  01.01.2008 do 31.12.2009 
Partneri:   Germany, Fraunhofer Technologie Entwicklungsgruppe
Koordinátor projektu:   Doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. 
   
Označenie projektu:    DAAD 3/2008 
Anglický názov:   D-correlations in Magnetism of Cobalt (II) Compl. 
Slovenský názov:   Magnetizmus kobaltnatých komplexov - D-korelácie. 
Doba riešenia:   01.01.2008 do 31.12.2009 
Partneri:   Germany, Universität Darmstadt 
Koordinátor projektu:   Doc. Ing. Blažena Papánková, PhD. 
   
Materiálovotechnologická fakulta
   
Označenie projektu:  DAAD 1 
Anglický názov:  Metal matrix composites reinforced with compelx metallic alloys 
Slovenský názov:  Spevnenie zloženia kovovej matice so súborom kovových zliatin 
Doba riešenia:    01.01.2009 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu: Prof. Dr.-Ing. Eckert Jurgen, IFW Dresden 
Partneri:    Germany, IFW Dresden 
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Janovec Jozef, DrSc.