Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Ústav manažmentu
 
Označenie projektu: AKK Centrope
Nemecký názov: Alpen-Karpaten-Korridors Centrope
Slovenský názov: Alpsko-karpatksý koridor - Centrope
Doba riešenia: 01.09.2009 - 31.08.2011
Koordinátor projektu: Dipl.-Ing. Brigitta Mirwald, Amt der NOe Landesregierung, Austria 
Partneri: Austria, Amt der NOe Landesregierung 
  Slovakia, STU in Bratislava 
  Slovakia, Národná diaľničná spoločnosť
  Slovakia, Ústredie štátnej ochrany prírody
  Slovakia, Daphné, o.z.
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
 
Označenie projektu:  1CE008P1 
Anglický názov:  Tools for Transnational Innovation Support in Centrope 
Slovenský názov:  Nástroj pre cezhraničnú podporu inovácií v Centrope 
Doba riešenia:  01.01.2009 - 31.12.2009 
Koordinátor za STU:  Ústav manažmentu