Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 
Označenie projektu:  CII-BG-0022-04-0809 
Anglický názov: Teaching and  Learning Civil Engineering in European Context
Slovenský názov: Výučba odboru stavebníctvo v Európskom kontexte 
Doba riešenia: 01.01.2008 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu:  Prof. Dr. Eng. Maria Mavrova-Guirguinova, University of Architecture, Bulgaria 
Koordinátor za STU: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 
   
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:   CII-HU-0028-02-0708 
Anglický názov:  Active Methods in Teaching and Learning Mathematics 
Slovenský názov:  Aktívne metódy pri učení a štúdiu matematiky 
Doba riešenia:  01.09.2009 - 31.08.2010 
Koordinátor projektu:   Dr. Péter Kortesi, Miskolc University, Hungary 
Koordinátor za STU:  doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.