Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta  
   
Označenie projektu: 037024
Anglický názov:   HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting 
Slovenský názov:   Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní 
Doba riešenia:  01.09.2006 - 31.08.2009 
Koordinátor projektu:  Prof. Marco Borga, University of Padova 
Partneri:  United States of America, University of Wyoming
  South Africa, University of Natal 
  China, Wuhan University 
  Netherlands, Wageningen University WUR 
  France, du Génie rural 
  France, des Eaux et Forêts 
  France, Centre National du Machinisme Agricole 
  United Kingdom, HR Wallingford
  RO, National Institute of Hydrology and Water Management
  Greece, Hellenic Center Marine Research
  RO, National Meteorological Administration
  Greece, Technical University of Crete
  France, Centre d’Enseignement et de Recherche Eau Ville Environnement
  Spain, Universitat Politčcnica de Catalunya
  Italy, Consiglio Nazionale delle Ricerche
  Austria, Vienna University of Technology
  France, Centre National de la Recherche Scientifique
  Italy, Univerzity of Padova
Koordinátor za STU:  Prof. Ing Ján Szolgay, PhD.  
   
Označenie projektu: 028892
Anglický názov:     BioEMERGENCIES
Slovenský názov:     BioEMERGENCIES
Doba riešenia:    01.06.2006 - 31.05.2009
Koordinátor projektu:    Dr. Paul Bourgine, CNRS Paris
Partneri:    Germany, EMBL, Heidelberg
  Spain, Universita Malaga
  Italy, Universita Bologna
  France, Institute Curie, Paris
  Belgium, Denali Consulting, Brussels
Koordinátor za STU:    Doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc. 
   
Označenie projektu:  012916-2  
Anglický názov:   EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree   
Slovenský názov:     EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa   
Doba riešenia:     1.11.2005 - 31.5.2009
Koordinátor projektu:    Dr. Nadine Peyrieras, Centre National de La Recherche Scientifique 
Partneri:     France, Institut Pasteur
  Italy, Universita di Bologna
Koordinátor za STU:    Doc. RNDr. Karol Mikula, PhD. 
   
Označenie projektu:  Host Fellowships for the Transfer of Knowledge – Industry Academia Partnership
Anglický názov:    Computer Aided Building Physical Modelling 
Slovenský názov:      Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov 
Doba riešenia:     24.11.2006 - 31.7.2009
Partneri:     Germany, Konieczny – Architekten und Stadtplaner 
  Slovakia, APLAN 
  Belgium, Physibel 
  Slovakia, EEB
Koordinátor za STU:    Ing. arch. Roman Rabenseifer, PhD. 
   
Strojnícka fakulta
   
Označenie projektu: 005137 
Anglický názov:   Biosimulation - A New Tool in Drug Development 
Slovenský názov:      Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv 
Doba riešenia:     01.04.2004 - 31.03.2009 
Koordinátor projektu:  Technical University of Denmark Department of Physics 
Partneri:     Hungary, Hungarian Academy of Sciences, SOLVO Szeged 
  France, University of Bordeaux, University Paris XI 
  Slovakia, Slovak Academy of Sciences 
  Sweden, University of Lund, Linköping University, InNetics AB 
  Belgium, Free University of Brussels 
  Spain, University of Valencia, University of Balearic Island 
  Germany, University of Marburg, Potsdam University, Research Center Julich Institute of Medicine, Technical University of Dresden 
  Netherlands, Free University of Amsterdam 
  United Kingdom, University of Oxford, University of Manchester, University of Warwick, University of Sheffield, University of Leeds 
  Denmark, TU Denmark, Center for Biological Sequence Analysis, University of Copenhagen,The Danish
University of Pharmaceutical Sciences 
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Dedík Ladislav, PhD.
   
Označenie projektu:   6RP/ERAC-CT-2006-36229 MANUNET  
Anglický názov:     Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems 
Slovenský názov:    Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze 
Doba riešenia:      01.04.2006 - 31.03.2010 
Koordinátor projektu:   JUAN TOMÁS HERNANI 
Koordinátor za STU:    Prof. Štefan Valčuha, PhD. 
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
Označenie projektu: FI6O-CT-2003-508849
Anglický názov:    Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO
Slovenský názov:      Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO
Doba riešenia:     01.01.2004 - 31.12.2050
Koordinátor projektu:  France, Institut National des Scientes et Techniques Nucléaires
Partneri:  Germany, Universitat Stuttgart
  Sweden, Uppsala Universitet
  Slovenia, University of Ljublana
  Sweden, Kungliga Tekniska Hoegskolan
  Spain, Universidad politecnica de Madrid
  Finland, Helsinky University of Technology
  Austria, Atominstitut of the Austrian Universities
  Belgium, Katholieke Universiteit LEUVEN
  Greece, National Technical University of Athens
  France, Technicatome SA
Koordinátor za STU:   Prof. Marcel Miglierini, DrSc. 
   
Označenie projektu:  FP6-2003-NMP-NI-3 
Anglický názov:    CHARGED PARTICLE NANOTECH
Slovenský názov:      Podpora Malého a stredného podnikania
Koordinátor projektu:  Dr. Elmar Platzgummer, IMS-Ionen Mikrofabrikations
Systeme GmbH  
Doba riešenia:     01.01.2005 - 31.12.2009
Partneri:  Germany, Carl Zeiss SMT AG
  Germany, Fraunhofer Gesellschaft Institut fur Siliziumtechnologie and Institut fur Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie  
  France, centre Eureppéne de Recherche sur les applications Médicales et Envvironnementales des Céramiques  
  UK, Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University
  Spain, Centro Nacional de Microelectrónica
  France, Commissariet á l´Energie Atomique Laboratoire d´Innovations pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux and Laboratoure d´Electronique de Technologie de I ´Infomation
  Austria, Vienna Technical Universtity
  Israel, Technion -Israel Institute of Technology
  Germany, STEAG microParts GmbH
  Germany, Geddellchaft fur Technologieforderung Itzehoe
  Romania, University of Bucharest, Intl. Centre of Biodynamics
  Australia, Swinburne university
  France, ST Microeletcronics SA
  Austria, Vereinigung High Tech Marketing
  Netherlands, Philips Redearch Laboratories Eindhoven
  Russia, Institute of Microelectronics
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 
   
Označenie projektu:  ENEL Nr. 1400007989 
Anglický názov:   NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators
Doba riešenia:     01.07.2008 - 30.04.2009
Koordinátor projektu: Guadenzio Mariotti, ENEL
Partneri:  Italy, ENEL Produzione S.p.A., ITALY
Koordinátor za STU:    Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc. 
   
Označenie projektu:  03-54-3588
Anglický názov:    Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility
Slovenský názov:    Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY" 
Doba riešenia: 01.05.2004 - 01.01.2010 
Koordinátor projektu:  Dr. Edil Mustafin, GSI Darmstadt 
Partneri:   Russia, Institute for Theoretical and Experimental Physics 
  Russia, VNIIEF 
  Russia, Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences 
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Marius Pavlovič, PhD. 
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu:   NMP3-CT-2004-500311 
Anglický názov:   Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain 
Slovenský názov:    Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach. 
Doba riešenia:      01.06.2004 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:   Thomas Johannesson, STFI-Packforsk AB, Stockholm 
Partneri:  France, Centre Technique de l´Industrie des Papiers
  Spain, Instituto Tecnológico del Envase 
  France, Institut National Polytechnique de Grenoble 
  United Kingdom, Sheffield Hallam University,Sheffield
  France, Universite Bordeaux I,Talence, Francis Hardouin
  France, Ahlstrom Research and Services,s.a.s
  Spain, Cartonajes Levante,s.a.,Picanya,Angel Sanchez 
Koordinátor za STU:    Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. 
   
Označenie projektu:   NMP2-CT-2004-505834 
Anglický názov:    Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe
Slovenský názov:    Koordinácia výskumu a vývoja katalytických nano oxidov v Európe 
Doba riešenia:    01.02.2004 - 31.01.2009 
Koordinátor projektu:   Dr. Vicente Cortés Corberán, Consejo Superior de Investigaciones cientificas
Koordinátor za STU:     Prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.
   
Označenie projektu:  NMP3-CT-2005-516972 
Anglický názov:     Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly.
Slovenský názov:   Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov
Doba riešenia:  01.03.2005 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:  Paolo Locatelli, Consiglio Nazionale Delle Ricerche 
Partneri: Italy, Centro di Cultura per L´Ingegneria delle Materie Plastiche
  Belgium, University of Mons-Hainaut, Mons, Bernard Lux
  Germany, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
  Germany, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen (RWTH) 
  France, Commisariat a l´Energie Atomique, Paris 
  Germany, Sasol Germany GmbH, Hamburg 
  Italy, Basell Poliolefine Italia S.p.A., Milano 
  France, CEBAL, S.A.S., Gennevilliers 
  Italy, Centro Ricerche Fiat S.C.p.A., Orbassano 
  Belgium, NANOCYL, S.A.
  France, Alma Consulting Group S.A.S., 
Koordinátor za STU:    Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD,
   
Označenie projektu:   NMP2-CT-2005-515831 
Anglický názov:   Virtual reality and human factors applications for improving safety 
Slovenský názov:  Využitie virtuálnej reality a ľudského činiteľa na zlepšenie bezpečnosti. 
Doba riešenia:  01.05.2005 do 30.04.2009 
Koordinátor projektu:   Prof. Alberto Cigada, Politecnico di Milano
Partneri: Italy, D´Appolonia, Genova 
  Belgium, European Commision Joint Research Centre 
  Sweden, Linkoepings Universitet, Linkoeping 
  France, Université Paris 5-René Descartes-Laboratoire d´Anthropologie Appliqué 
  Greece, National Centre for Scientific Research Demokritos 
  Italy, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
  Denmark, Risoe National Laboratory, Roskilde
  Italy, Universita degli Studi di Milano
  Finland, VTT Technical Research Centre of Finland 
  Greece, Centre for Research and Technology Hellas 
  Poland, Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG 
  Germany, Fraunhofer-Gesselschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V 
  United Kingdom, Loughborough University 
  Belgium, Petrofine, S.A. 
  Slovakia, Slovnaft VURUP, a.s., 
  Belgium, European Oil and Gas Innovation Forum 
  UK, International Association of Oil & Gas Producers 
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský 
   
Označenie projektu:    HENVINET No 037019 
Anglický názov:   Health and environment network 
Slovenský názov:  Prepojenie zdravia a životného prostredia
Doba riešenia:  01.11.2006 - 30.04.2010 
Koordinátor projektu:   Dr. Inga Floisand 
Partneri:   Norway, Veterinaerinstituttet, Oslo 
  Netherlands, Stichting Ecobaby, Loenersloot 
  United Kingdom, United Bristol Healthcare NHS Trust 
  Netherlands, Hulpverlening Gelderland Midden, Arnhem 
  United Kingdom, Central Science Laboratory 
  Slovakia, Slovak Medical University 
  Romania, Institute of Food Bioresources
  Italy, Ente Per Le Nuove Tecnologie, L´Energia e L´Ambiente
  Denmark, World Health Organization Regional Office for Europe 
  United Kingdom, University of Hertfordshire 
  Netherlands, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 
  Finland, Ilmatieteen Laitos 
  Belgium, Commission of the European Communities-Directorate General Joint Research Centre
  Italy, Regione Piemonte 
  Croatia, Institute for Medical Research & Occupational Health 
  Sweden, UMEA Universitet, Umea 
  Norway, Norges Veterinaerhogskole
  Sweden, Stockholms Universitet, Stockholm 
  Denmark, Syddansk Universitet, Odense 
  Netherlands, Wageningen University
  Greece, National Center for Scientific Research "Demokritos" 
  Norway, Universitetet i Oslo 
  Argentina, Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente 
  China, Peking University, Beijing 
  India, Integral University, Bas-ha
  South Africa, eThekwini Municipality, Durban 
  Mexico, Instituto Nacional de Salud Publica 
  Italy, Instituto Superiore di Sanitá 
  Norway, Norsk Institutt for Luftforskning 
Koordinátor za STU:   Ing. Andrea Šovčíková, PhD. 
   
Materiálovotechnologická fakulta
 
Označenie projektu:   MANUNET 
Anglický názov:  Multivariete optimisation of the metal spinning processes-research and development 
Doba riešenia:   01.09.2009 - 31.12.2011 
Partneri:  Slovakia, Sandrik1895, s.r.o. 
  Spain, Inpromat Sociedat Cooperativa, Sondika 
Koordinátor za STU:    Doc. Ing.Peter Šugár, CSc.