Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 
Označenie projektu: NIL - SK - 0013
Anglický názov: Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing, monitoring of buildings
Slovenský názov: Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov
Doba riešenia: 30.04.2008 - 28.02.2010
Koordinátor projektu: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Partneri: Norway, ENSI, Oslo
Koordinátor za STU: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:  NIL - I - 004 (CryptoCom) 
Anglický názov:  Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology 
Slovenský názov:  Rozvoj nórsko - slovenskej spolupráce v kryptológii 
Doba riešenia:  01.07.2008 - 30.09.2010 
Koordinátor projektu:  prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. 
Partneri:  Norway, University of Bergen, Fakulty of mathematics and Natural Sciences, Dept. of Informatics, Professor Tor Helleseth 
Koordinátor za STU:  prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. 
   
Označenie projektu:  NIL - I - 007 - d 
Anglický názov:   Enhancing NO-SK Cooperation in Automatic Control (ECAC) 
Slovenský názov:   Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení
Doba riešenia:   01.10.2009 - 28.02.2011
Koordinátor projektu:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
Koordinátor za STU:
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.