Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
 
Označenie projektu: SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON)
Anglický názov: Preparation of carbon nanostructures by CVD methods and their characterization
Slovenský názov: Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia
Doba riešenia: 01.02.2008 - 31.12.2009
Partneri: Czech Republic, Masarykova univerzita
Koordinátor za STU: Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu:  SK-AU/2009 
Slovenský názov: Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým
krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov.
Doba riešenia:  01.01.2009 do 31.12.2009 
Koordinátor projektu: Austria, GETAS Green Technology and Systems GmbH, Steinbrunn/Neue Siedlung 
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc. 
   
Ústav manažmentu
 
Označenie projektu:   IALE 2009 Conference 
 Anglický názov: Participation in Scientific and Organisational Committee IALE2009 
Slovenský názov:  Účasť vo vedeckom a organizačnom prípravnom výbore
konferencie IALE2009
Doba riešenia:   01.01.2009 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:  Prof. Juergen Breuste, University of Salzburg 
Partneri: Austria, University of Salzburg
  Slovakia, Comenius University, Faculty of Science
Koordinátor za STU: Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.