Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: SK0023
Názov projektu: Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných
zdrojov energie na Slovensku
Doba riešenia:   01.03.2008 - 30.04.2011
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Igor Bodík, PhD.
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
   
Označenie projektu: HPTfT2007
Názov projektu: Mobilné centrum vyučovania a učenia sa
Doba riešenia:   01.09.2007 do 31.08.2009
Partneri: Australia, University of Queensland, Brisbane 
  Australia, University of Sydney 
  Australia, Univerfsity of Technology, Sydney
  India, Indian Institute of Technology, Guwahati
  Indonesia, Faculty of Engineering
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
   
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu: EIE/06/068/S12.448123
Názov projektu: Sustainable roof extension
Doba riešenia:  01.01.2009 - 31.12.2009
Koordinátor projektu: Ing Kristián Szekeres

Označenie projektu:  ARL_EJF_08_18957 
Názov projektu: Európske fórum mladých
Doba riešenia:  01.01.2009 - 31.12.2010
Koordinátor projektu: Dietmar Scholich 
Partneri: Germany, ARL
  Germany, IfL
  Germany, IOeR
  Germany, IRS
  Germany, Univ. Sonderborg
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.