Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


Internacionalizačná stratégia STU v Bratislave 

Z Dlhodobej vízie STU vyplývajú nasledovné ciele:

- v oblasti vzdelávania:

otvárať univerzitu medzinárodnému prostrediu s cieľom poskytovať kvalitné, široko dostupné, medzinárodne porovnateľné vzdelávanie v technických a na ne nadväzujúcich odboroch, postavené na aktívnej účasti vo vedeckom výskume a ďalšej tvorivej činnosti, orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe.

- v oblasti výskumu a ďalšej tvorivej činnosti:

väčšmi otvoriť STU medzinárodnej spolupráci vo výskume a ďalšej tvorivej činnosti, t. j. posilniť pozíciu univerzity v európskom výskumnom priestore; k tomu zlepšiť výskumnú infraštruktúru a prepájanie vzdelávania a výchovy s výskumom a ďalšou tvorivou činnosťou.

STU je nositeľom ocenení ECTS LabelDS Label.  

STU je členom: STU bolo pridelené: STU podporuje programy: