Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Unikátny vynález biodegradovateľných plastov z obnoviteľných materiálov zaujal verejnosť a pritiahol firmy. Tie chcú objav vedcov využiť vo výrobe.

Slovenská technická univerzita v Bratislave teraz robí ďalší krok. Vo štvrtok 18. júna 2015 slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

 

Centrum vzniklo na základe spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU s komerčnou sférou a kúpu prístrojov finančne podporila ASFEU - Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ  (v rámci projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov).

 

Vďaka prístrojovému vybaveniu ide o špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú tiež testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry. Hlavným zameraním centra je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológii z laboratória do priemyselnej praxe.

 

Aktuálne tu vedci spolu s podnikmi hľadajú využitie unikátneho vynálezu  biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV, teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.

Základom výroby bioplastov  sú dve zložky – kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába zo škrobu a polyhydroxybutyrát – rovnako biomateriál, produkovaný baktériami. Stačí baktériám poskytnúť ako živinu cukor. Vďaka tomuto zloženiu sú bioplasty absolútne odbúrateľné v prírode. Na komposte sa rozložia na biomasu, vodu a CO2.  Ani posledné nie je pre životné prostredie problém, pretože rastliny ako kukurica, z ktorej získame škrob, alebo cukrová trstina, potrebujú pre svoj rast práve CO2.

 

V spolupráci s podnikateľskou sférou v centre testujeme využitie nového plastu vo väčších objemoch v poloprevádzkovej výrobe. Súčasťou centra je aj linka, ktorá simuluje podmienky výroby ekologických materiálov pre obaly vo väčších objemochAktuálne overujeme  využitie bioplastov  pri 3D tlači v zdravotníctve, ale aj ako obalov na potraviny, lieky, fľaše a iné produkty,“ vysvetľuje Pavel Alexy  z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

 

Okrem zamerania na ekologické riešenia polymérnych výrobkov z bioplastov, bude centrum poskytovať technické a odborné služby a poradenstvo širokému spektru spracovateľov plastov. Analytické a skúšobné metódy dostupné v centre spolu s kvalifikovaným personálom môžu spracovateľom a výrobcom pomôcť efektívne zlepšovať technologické procesy v podnikoch.

Centrum  bude k dispozícií aj výskumným a vývojovým organizáciám, ktorým môže uľahčiť zapojenie do národných a medzinárodných projektov v oblasti polymérnej chémie a technológie. V neposlednom rade bude centrum slúžiť pre vzdelávanie odborníkov v oblasti technológie spracovania polymérov.

 

Centrum STU otvorila v Nitre na Krškanskej cesta 21. Záujemcovia o služby centra sa môžu obrátiť na Pavla Alexyho, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 TS ako aktualita s fotografiami: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-otvara-centrum-aplikovaneho-vyskumu-polymerov.html?page_id=8896

 

Kontakt pre médiá:

Andrea Settey Hajdúchová

manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita
andrea.hajduchova@stuba.sk           

+421 917 669 205     

www.stuba.sk

 

 

Pavel Alexy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
pavol.alexy@stuba.sk           

+421 903 461734      

www.fchpt.stuba.sk

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Podľa ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. Ročne študuje na 7 fakultách STU 16-tisíc študentov. Viac ako tretinu financií získava škola v priamej súťaži, v roku 2014 riešila takmer 300 projektov zmluvného výskumu pre prax a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov. STU je zapojená do viac ako 20 projektov 7. rámcového programu Európskej únie a 5 projektov programu Horizont 2020. Absolventi STU  patria k najúspešnejším a najlepšie zarábajúcim na trhu práce.