Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava, 5. február 2020 - Príjemcom prestížneho grantu z programu H2020 je Slovenská akadémia vied, na projekte zameranom na prilákanie vedcov zo zahraničia bude SAV spolupracovať s STU a UK. Ide o pokračovanie projektu SASPRO, vďaka ktorému sa SAV v uplynulých rokoch podarilo prilákať na Slovensko 38 mladých vedcov. V projekte SASPRO2 už budú pokračovať naše tri najlepšie vedecké inštitúcie spoločne.

„V úspešnom projekte SASPRO sme rozhodli pokračovať v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV, pričom ide o širokú škálu výskumných oblastí, ktorým sa môžu venovať,“ povedala Dr. Zuzana Hrabovská, vedúca projektu. 

Grant vo výške takmer 4 milióny v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND si partneri podelia: SAV získa 50% a STU a UK spoločne 50%. Viac než jeden milión eur STU v najbližších piatich rokoch  využije na prilákanie 10 vedcov zo zahraničia. 

„Príležitosť tentokrát dostane 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku. Vytvoríme im špičkové podmienky a, samozrejme, budeme od nich očakávať vysokú kvalitu,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Prvé výzvy a medzinárodné konkurzy plánujú partneri projektu vyhlásiť v júli 2020. A prví vedci by mohli začať svoje pracovné pobyty na Slovensku od januára 2021.

 „Vysoké hodnotenie a úspech projektu v programe H2020 dokazuje, že spájať sily má zmysel. Po podpise Memoranda medzi STU, UK a SAV v júni 2019 je SASPRO 2 popri projekte ACCORD, ktorý v celkovom objeme 110 miliónov eur realizuje STU v konzorciu s UK ďalší príklad, že spoločne vieme byť v medzinárodnom prostredí úspešní. Od projektu očakávame väčšiu internacionalizáciu nášho vnútorného prostredia a samozrejme, vysokú kvalitu vedy a výskumu. Na nových kolegov sa tešíme,“ povedal rektor STU Miroslav Fikar.

Projekt SASPRO2 získal vysoké ohodnotenie – celkové skóre 95,80%, čím sa automaticky zaradil medzi financované projekty. Jeho trvanie je päťročné s mierou spolufinancovania zo strany Európskej komisie na úrovni 50%. Celková hodnota projektu spolu so spolufinancovaním dosiahne úroveň 9 miliónov eur.