Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Rektor STU Robert Redhammer menoval nového dekana Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Stal sa ním prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

Vo svojej pedagogickej a odbornej činnosti sa profesor Pavel Gregor zameriava na problematiku ochrany a obnovy architektonického dedičstva, vrátane novej architektonickej tvorby v historickom prostredí.

Od roku 2012 viedol na Fakulte architektúry STU Detašované pracovisko fakulty a Centra ARCHA v Banskej Štiavnici. Prebiehajú tu letné školy, workshopy a ateliéry  študentov zamerané práve na problematiku obnovy a zachovania architektonického dedičstva.

Cieľom nového dekana je posilniť aktívnu účasť známych a významných osobností na vzdelávacom procese, zefektívniť výučbu v ateliéroch, využívať inovatívne metódy výučby, posilniť medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu medzi fakultami a rozvíjať spoluprácu s praxou.

V oblasti spolupráce s výrobnými firmami a tiež s mestami a obcami máme na čo nadväzovať. Možnosti ďalšieho prepojenia fakulty na prax však vidím v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý sa dostáva do popredia aj v medzinárodných grantových schémach a rovnako v oblasti digitálnych technológií. Využitie digitálnych technológií a multimédií v tvorbe potrebujeme dostať do študijných programov v oveľa väčšej miere ako to je dnes,“ hovorí prof. P. Gregor.

Ateliéry na fakulte by chcel obsadzovať konkurzom otvoreným i uchádzačom mimo fakulty, aby každý vedúci ateliéru bol vyhranenou a rešpektovanou osobnosťou.

Dekana menoval rektor STU v pondelok 17. septembra, do funkcie nastúpi 1. októbra 2018. Profesor P. Gregor vystriedal na pozícií dekanku doc. Ing. arch. Ľubicu Vitkovú, PhD.  Fakulta architektúry  je jednou zo 7 fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameriava sa vo výučbe nielen na architektúru občianskych a obytných budov, ale i na oblasť ekologickej a experimentálnej architektúry, urbanizmus a územné plánovanie, priemyselný i interiérový dizajn či obnovu pamiatok. Ročne na nej študuje asi tisícka študentov a študentiek.

Životopis dekana FA STU

Rozhovor a vízie smerovania fakulty

Foto:  prof. P. Gregor a nové vedenie FA STU

(dekan a prodekani, zľava: Ing. arch. Ján Legény, PhD., prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Ing. Michal Brašeň, ArtD., doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.).