Prejsť na obsah
Verejnosť

Dovoľujeme si upozorniť študentky, študentov, zamestnancov na termíny nových výziev.

 

Program na podporu mladých výskumníkov:

Termín vyhlásenia výzvy: 18. december 2019

Termín na predkladanie žiadostí na fakulte: 31. január 2020, 13.00 hod.

Termín pre fakulty na predkladanie žiadostí na rektoráte: 14. február 2020, 13.00 hod.

Program na podporu mladých výskumníkov (smernica) 

Výzva na predkladanie žiadostí – projekty mladých 2020 + Žiadosť o grant

 

Cena rektora o najlepšie publikácie:

Termín vyhlásenia výzvy: 18. december 2019

Termín na predkladanie žiadostí na fakulte: 31. január 2020, 13.00 hod.

Termín pre fakulty na predkladanie žiadostí na rektoráte: 14. február 2020, 13.00 hod.

Cena rektora o najlepšie publikácie 2019

 

Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo:

Termín vyhlásenia výzvy: 18. december 2019

Termín na predkladanie žiadostí na fakulte: 31. január 2020, 13.00 hod.

Termín pre fakulty na predkladanie žiadostí na rektoráte: 14. február 2020, 13.00 hod.

Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019