Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Za administráciu mobilít na rektoráte STU zodpovedá:

Útvar medzinárodných vzťahov STU (UMV STU)
Vazovova 5
812 43 Bratislava
e-mail: international@stuba.sk

Kontakt na zamestnancov útvaru medzinárodných vzťahov a Erasmus+ fakultných koordinátorov