Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa pandémie COVID-19 na Slovensku sú od 9. marca 2020 až do odvolania zrušené úradné hodiny ÚMV STU. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Erasmus+ mobilít nás môžete kontaktovať emailom (international@stuba.sk) alebo telefonicky (+421 917 669 324).

Ďalej Vás žiadame, aby ste po návrate z Vašej mobility (študijný pobyt, pracovná stáž) zaslali všetky potrebné dokumenty poštou.

Ďakujeme za pochopenie.

Útvar medzinárodných vzťahov STU

Výberové konanie na zamestnanecké mobility (rektorát) v rámci programu Erasmus+ 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám oboznámiť Vás o vyhlásení výberového konania na zamestnanecké mobility v rámci programu Erasmus+. Ak ešte nepoznáte program Erasmus+ a možnosti ktoré ponúka pre zamestnancov, tak sa neváhajte pozrieť na našu webovú stránku, alebo v prípade potreby kontaktovať zamestnancov Útvaru medzinárodných vzťahov. Výberové kritéria sú stanovené na základe schválených výberových kritérii a to nasledovne: 

1. Relevantnosť mobility vzhľadom na pracovnú činnosť zamestnanca a odbor jeho činnosti (motivačný list + prihláška- nájdete v prílohe alebo na našej webovej stránke), (max. 60 bodov)

 2. Úroveň znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba/školenie na hosťujúcej univerzite (doklad potvrdzujúci úroveň jazyka, napr.: certifikát, štátna skúška, maturita, čestné prehlásenie o úrovni jazyka a pod.), (max. 30 bodov) 

3. Účasť na domácich a zahraničných projektoch, konferenciách, školeniach, atď.- poprosíme vyplniť v prihláške (max. 10 bodov)

Výberové konanie je otvorené do 31.08.2021. 

V prípade záujmu o zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ je potrebné zaslať prihlášku spolu s potrebnými dokumentmi emailom na international@stuba.sk. UMV STU bude kontaktovať uchádzačov ohľadom ďalšieho postupu do 2 týždňov po skončení výberového konania. 

 

Pracovná ponuka!

Tím Útvaru medzinárodných vzťahov hľadá Inštitucionálneho koordinátora/ Inštitucionálnu koordinátorku programu Erasmus+.

Poznáte projekt Erasmus+? Sami ste sa ho zúčastnili a radi by ste sa venovali tomuto programu bližšie?

Viac informácií o pracovnej ponuke

Ak Vás táto ponuka zaujala neváhajte nás kontaktovať:

lesana.zemanova@stuba.sk, +421 917 669 200

Akademický rok 2020/2021

 • november 2020
  • Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia zverejnila pomerne zásadné upresňujúce stanovisko k vyššej moci v rámci súčasnej situácie okolo pandémie covid-19:

   V prípade, že mobilita študenta bola plánovaná ako fyzická a až v jej priebehu bol študent nútený vrátiť sa domov z dôvodu covid-19 (napr. lockdown krajiny) a mobilita zároveň pokračuje virtuálnou formou, považuje sa to za prípad vyššej moci a študent má nárok na grant aj za virtuálnu časť – podobne, ako tomu bolo na jar 2020.

   Ak bola mobilita vopred plánovaná ako virtuálna alebo blended, študent nemá nárok na grant za virtuálnu časť mobility.

 • september 2020
  • Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

   Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

   Viac informácií nájdete TU

Akademický rok 2019/2020