Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

OZNAM!!!

Dovoľujeme si Vás informovať, že vycestovanie za účelom študentských a zamestnaneckých mobilít je opäť povolené

Vycestovať je možné do krajín, ktoré sa uvádzajú ako bezpečné krajiny. 

Zoznam krajín podľa bodu 1 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia(OLP/4739/2020).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na international@stuba.sk 


Milí študenti,

Erasmus mobility v letnom semestri boli tvrdo zasiahnuté pandémiou COVID-19. Veríme, že situácia bola pre Vás komplikovaná, a preto by sme  Vám radi pomohli s vysporiadaním dopadov pandémie na Vašu mobilitu. Vytvorili sme pre Vás pokyny k vyúčtovaniu Vašej mobility a mimoriadnych nákladov, ktoré Vám  vznikli počas Erasmus pobytu.

Všetci študenti, ktorí ste boli na mobilite počas letného semestre 2019/2020, nám čo najskôr zašlite Oznámenie o stave mobility.  Následne si skompletizujte doklady k vyúčtovaniu Vašej mobility, a čím skôr nám ich zašlite. Najneskôr však do 31.7.

V otázkach úpravy podmienok mobilít a ich vyúčtovania sme viazaní nariadeniami Európskej komisie a usmerneniami Národnej agentúry programu Erasmus+.

Dúfame, že v priložených dokumentoch nájdete odpovede na Vaše otázky, ak by sa predsa ešte nejaké otázky vyskytli tak nás neváhajte kontaktovať na international@stuba.sk.

Oznámenie o stave mobility

Žiadosť o preplatenie mimoriadných nákladov

Dokumenty a pokyny k vyúčtovaniu


Štipendíjny program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre strednú a východnú Európu 

Cieľom programu je umožniť absolventom vysokých škôl získať ďalšiu odbornú kvalifikáciu na riešenie úloh v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody vo svojich domovských krajinách. 

Program trvá šesť až dvanásť mesiacov a zahŕňa intenzívny kurz nemeckého jazyka, ktorý trvá niekoľko týždňov. Podmienky štipendíjneho programu nájdete na https://www.dbu.de/stipendien_internationalDeadline na podanie prihlášok je 5. marca a 5. septembra. 

Guidlines CEE scholarship
Förderleitlinien MOE Stipendienprogramm 


Inštrukcie, ako postupovať pri riešení jednotlivých prípadov Erasmus+ mobilít ovplyvnených COVID-19


Dôležitá informácia pre študentov v zahraničí!!!

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.

Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR.  MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). 

V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

MV SR:          vyhlásenie núdzového stavu

ÚVZ SR:         opatrenia Hlavného hygienika SR

                         verejná vyhláška

MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním


Vládným štipendistom, ktorí nie sú na území SR,  štipendium nie je možné vyplatiť.

Uvedené je v súlade so zákonom č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci, v znení zákona č. 281/2019 Z. z., v zmysle ktorého podľa ods. 9 písm. a) ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie vládneho štipendia, ak štipendista na obdobie dlhšie ako 15 dní v mesiaci opustí územie Slovenskej republiky.


Vážení študenti,

 

vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu COVID-19 na Slovensku sú od 9. marca 2020 až do odvolania zrušené úradné hodiny ÚMV STU. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Erasmus+ mobilít nás môžete kontaktovať emailom (international@stuba.sk) alebo telefonicky (+421 917 669 324).

 

Ďalej Vás žiadame, aby ste po návrate z Vašej mobility (študijný pobyt, pracovná stáž) zaslali všetky potrebné dokumenty poštou.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Útvar medzinárodných vzťahov STU