Prejsť na obsah
Výskum

Rok 2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – PROFESOR / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – DOCENT / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – DOCENT / pre študijný odbor: Priestorové plánovanie / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – ODBORNÝ ASISTENT / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – ODBORNÝ ASISTENT / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – ODBORNÝ ASISTENT / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – ODBORNÝ ASISTENT / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – ODBORNÝ ASISTENT / pre študijný odbor: Priestorové plánovanie / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 22.04.2022

Rok 2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – PROFESOR / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 17.08.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – DOCENT / pre študijný odbor: Priestorové plánovanie / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 17.08.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – ODBORNÝ ASISTENT / pre študijný odbor: Ekonómia a manažment / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 21.10.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – ODBORNÝ ASISTENT / pre študijný odbor: DPŠ / zaradeného na Ústave manažmentu STU – zverejnené 21.10.2021