Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

doc. Ing. Zajko Marián, PhD.  riaditeľ Ústavu manažmentu     blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/217 
tel.: 0918 669 124 klapka : 9082 e-mail: marian.zajko@stuba.sk

Ing. Glatz Mária, PhD.   blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/17
tel.: 0918 669 137 klapka : 9095 e-mail: maria.glatz@stuba.sk

Ing. Porgeszová Hana, PhD.   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/212
tel.: 0918 669 028 klapka : 9030 e-mail: hana.porgeszova@stuba.sk

Ing. Mišota Branislav, PhD.
  blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/215
tel.: 0918 669 133 klapka : 9091 e-mail: branislav.misota@stuba.sk

PaedDr. Rusková Dagmar, PhD.   blok, posch./kanc.: 
tel.: 0917 669 258 klapka : 9258 e-mail: dagmar.ruskova@stuba.sk

Ing. Vašková Ľubica, PhD.   blok, posch./kanc.: 
tel.: 0918 669 028 klapka : 9258 e-mail: lubica.vaskova@stuba.sk