Prejsť na obsah
Študenti

Zákony a vykonávacie predpisy

Úplné znenie zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 25. 4. 2020)

Zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Úplné znenie zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 1. 2020)

Zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Úplné znenie zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2018) 

Metodické usmernenie k používaniu titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov
 

Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2020) 

Užitočné Informácie o zdravotnom poistení pre študentov nájdete kliknutím na tento dokaz.
Kto je a kto nie je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike nájdete kliknutím na tento odkaz.

Zmeny v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Informácia o vstupe, pobyte a zamestnávanií cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi súvisiacimi s cudzincami, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, vyučovať na vysokej škole alebo vykonávať výskum (informačný materiál SAIA).

Akreditácia

Interné predpisy STU

 

Ďalšie predpisy súvisiace so štúdiom doktorandských študijných programov

Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác

Predpisy a informácie súvisiace s ubytovaním v študentských domovoch STU v Bratislave

OCENENIA ŠTUDENTOV, PEDAGÓGOV A UČITEĽOV