Prejsť na obsah
Študenti

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akad. roka 2019/2020 na STU zo dňa 26. 05. 2020

Metodické usmernenie k Študijnému poriadku STU zo dňa 12. 7. 2013

Metodické usmernenie k administrácii zápisov č. 6224/2013 zo dňa 30. 7.2013