Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Centrum výpočtovej techniky STU (CVT STU) je informačným pracoviskom, ktorého poslaním je poskytovať komplexné služby a zabezpečovať prevádzku centrálneho výpočtového systému pre všetky fakulty, univerzitné pracoviská a účelové zariadenia STU.

CVT STU zabezpečuje vytváranie a prevádzku počítačovej siete STU a vydáva povolenia na pripojenie zariadení na túto sieť. Zabezpečuje analýzu, projektovanie a vývoj informačných systémov na univerzitnej úrovni. Plní úlohy vyplývajúce z budovania a údržby informačného systému STU. Spolupracuje s výpočtovými strediskami fakúlt, koordinuje fakultné informačné systémy. Zodpovedá za dodržiavanie záväzných číselníkov a iných jednotiacich prvkov. Usmerňuje postup v oblasti licencií programových prostriedkov používaných na STU. Realizuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a ochrany prístupu k informačných systémom a zdrojom výpočtového systému STU a siete STUNET.

CVT STU riadi riaditeľ. Činnosť CVT STU metodicky usmerňuje Rada pre informačné a komunikačné technológie.