Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Štatistika vzdelávacích projektov v roku 1999 a porovnanie s rokom 1998
Program Rok SvF SjF FEI CHtF FA MTF rekt. spolu +/-
Phare 1998 1 1 1 1 0 0 0 4  
1999 1 1 1 1 0 0 0 4 0
Tempus 1998 7 2 4 4 2 3 6 28  
1999 6 2 7 5 2 2 5 29 +1
Leonardo 1998 1 1 0 1 0 0 0 3  
1999 2 1 1 1 1 0 0 6 +3
Socrates 1998 0 0 0 0 0 0 0 0  
1999 1 0 0 0 1 0 0 2 +2
Ceepus 1998 2 1 3 2 1 1 0 10  
1999 2 1 2 2 1 1 0 9 -1
Akcia 1998 1 1 3 1 0 0 0 6  
1999 4 2 2 0 1 0 0 9 +3
Iné programy 1998 1 0 1 3 3 0 0 8  
1999 1 2 1 2 4 0 0 10 +2
Spolu 1998 13 6 12 12 6 4 6 59  
1999 17 9 14 11 10 3 5 69 +10
+/-   +4 +3 +2 -1 +4 -1 -1 +10