Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: NATO GRANT
Anglický názov: Electronic structure and molecular dynamics
of grain boudaries
Slovenský názov: Elektronická štruktúra a molekulárna dynamika
hraníc zŕn
Doba riešenia: 1997 - 2000
Partneri: Kalifornia, Grécko
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Ballo, CSc.
Chemickotechnologická fakulta
 
Označenie projektu: NATO Linkage Grant
Anglický názov: Recycling of Polyolefins in a Novel,
Environmentally Viable, Safe
and Cost-Effective Fashion.
Slovenský názov: Nový spôsob recyklácie polyolefinov
ekologicky akceptovateľným a
ekonomicky výhodným spôsobom.
Doba riešenia projektu: 1997 – 1999
Koordinátor projektu: University of Florida, Florida, USA
Koordinátor za STU: Ing. Viera Khunová, CSc.
Označenie projektu: NATO Linkage Grant
Anglický názov: Explosives-Contaminated Site Characterization.
Slovenský názov: Kontaminácia pôdy explozívnymi zlúčeninami.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor projektu: Defence Research Establishment Valcatier, Quebeck,
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.