Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: ETPP
Anglický názov: Voluntary Training of Students and Graduates
Slovenský názov: Program praktických pobytov v podnikoch
pre študentov a absolventov vysokých škôl.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor projektu: Ing. arch. Jana Tomková

Označenie projektu: F/98/1/64021/PI/I.1.1b/FPC
Anglický názov: Quality and Socio-Professional Integration
Slovenský názov: Kvalita a sociálno - profesijná integrácia
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Gašparík, CSc.

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: LEONARDO A 96 2 0914
Anglický názov: Colleague Learning Material for Small and
Medium Companies as a Device to Install
Environmental Regulations
Slovenský názov: Učebný materiál pre malé a stredné spoločnosti ako
nástroj riadenia ochrany životného prostredia
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: UK/98/2/05776/P1/11.1.1a/cont - TRICTSME
Anglický názov: A WEB-Based Intelligent System for
the Use of Information and Communication
Technologies in Manufacturing Sector SMES
Slovenský názov: Inteligentný systém využitia informačných a
komunikačných technológií v malých a stredných
podnikoch výrobného sektoru na báze WEB.
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: DIALANG
Anglický názov: Dialang
Slovenský názov: Nový európsky systém diagnostického
hodnotenia v cudzích jazykoch
Doba riešenia: 1997 - 1998
Koordinátor projektu: PhDr. Viera Kuželová, CSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: REGIONBILD
Anglický názov: Postgraduate Education in Planning
and Development
Slovenský názov: Postgraduálne vzdelávanie v priestorovom
plánovaní a rozvoji.
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.