Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: CEEPUS PL-23/9798
Slovenský názov: Životnosť konštrukcií
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Kaiser, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc.

Označenie projektu: CEEPUS SK-42
Slovenský názov: Fúzne riadenie
Doba riešenia: 1999 - 2000
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: CEEPUS H-0078
Slovenský názov: Procesne integrované metódy merania a techniky v manažmente kvality.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Aleš Krsek, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: CEEPUS-Network SK-14
Slovenský názov: Použitie moderných počítačových metód
pri výučbe elektrotechniky.
Doba riešenia: 1998 – 1999
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ľudovít Klug, CSc.

Označenie projektu: CEEPUS HR-6
Slovenský názov: Neurónové a vedomostne založené systémy
Doba riešenia: 1995 - pokračuje
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Vojtek, CSc.
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc
Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: CEEPUS PL-24
Slovenský názov: Medzinárodná výmena študentov a učiteľov
Doba riešenia: 1997 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.

Označenie projektu: CEEPUS SI-7
Slovenský názov: Modelovanie kreditného systému vo vysokoškolskom
štúdiu textilného zamerania.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: doc. Anton Marcinein, PhD.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: CEEPUS
Slovenský názov: Mobility študentov – Architektúra vidieka
Doba riešenia: 1998 - 2003
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: CEEPUS PL 013/9697
Slovenský názov: Počítačové metódy v materiálových vedách
Doba riešenia: 1996 - 1999
Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc