Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
 
Označenie projektu:
Slovenský názov: Pseudoaditívne miery a integrály
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.
Označenie projektu: 25S11
Slovenský názov: Partnerstvo vo vzdelávaní a výskume v oblasti
technických zariadení budov
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc.
Označenie projektu: 28S7
Slovenský názov: Projekt o technických zariadeniach budov.
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc.
Označenie projektu: 27S10
Slovenský názov: Spolupráca katedier pozemných stavieb TU Viedeň a
STU Bratislava v oblasti priestorovej akustiky.
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: prof. Ing. František Ohrablo, CSc.


Strojnícka fakulta


Označenie projektu: 17s55
Slovenský názov: Časticový kompozitný materiál meď-grafit
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Emmer, CSc.
Označenie projektu: 22s42
Slovenský názov: Medené materiály spevnené smerovo orientovanými
krátkymi vláknami.
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Emmer, CSc.


Fakulta elektrotechniky a informatiky


Označenie projektu: 22s3
Slovenský názov: Spolupráca vo vede a vzdelávaní
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Označenie projektu:
Slovenský názov: Rozvoj progresívnych technologických a
analytických postupov.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Fakulta architektúry


Označenie projektu: 26/25540
Slovenský názov: Dunajský priestor
Doba riešenia: 1999
Koordinátor za STU: Ing. arch. Karol Kattoš, CSc.