Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Štatistika vzdelávacích projektov v roku 1998

Program

Rok SvF SjF FEI CHtF FA MTF rekt. spolu
Phare 1998 1 1 1 1 0 0 0 4
Tempus 1998 7 2 4 4 2 3 6 28
Leonardo 1998 1 1 0 1 0 0 0 3
Socrates 1998 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceepus 1998 2 1 3 2 1 1 0 10
Akcia 1998 1 1 3 1 0 0 0 6
Iné 1998 1 0 1 3 3 0 0 8
Spolu 1998 13 6 12 12 6 4 6 59
Štatistika výskumných projektov v roku 1998

Program

Rok SvF SjF FEI CHtF FA MTF spolu
UK - SK 1998 1 2 0 2 0 0 5
INCO 1998 2 4 12 10 0 1 29
COST 1998 2 0 3 0 1 0 6
NATO 1998 0 0 2 2 0 0 4
Iné 1998 7 4 7 4 6 1 29
Spolu 1998 12 10 24 18 7 2 73
Štatistika medzinárodných členstiev  v  roku 1998
STU Rok Počet
inštitucionálnych
členstiev
individuálnych
členstiev

SvF

   1998 0 53
SjF 1998 2 33

FEI

1998 0 34

CHtF

1998 0 53

FA

1998 5 28

MTF

1998 0 18

rektorát

1998 5 1

Spolu

1998 12 220

Štatistika medzinárodných podujatí realizovaných fakultami STU v roku 1998

Počet podujatí

SvF SjF FEI CHtF FA MTF spolu
domácich * 45 11 23 10 17 0 106
medzinárodných 30 0 0 11 17 9 67
svetových 7 0 0 1 1 2 11
Spolu 82 11 23 22 35 11 184
* domáce so zahraničnou účasťou

Štatistika medzinárodných dohôd v roku 1998
Štát Univerzitné
dohody
Socrates
dohody
1998 1998
Bulharsko 2  
Francúzsko 2  
Grécko 1  
Japonsko 1  
Kanada 1  
Kolumbia 1  
Maďarsko 1  
Nemecko 12 1
Poľsko 5  
Rakúsko 1  
Rusko 2  
Španielsko 2  
Švédsko 1 1
Veľká Británia 1  
USA 3  
Spolu 36 2

Štatistika vycestovania zamestnancov STU a prijatí zahraničných hostí v roku 1998
STU Vycestovania Prijatia
1998 1998
SvF

502

175

SjF 241 68
FEI 556 622
FCHPT 530 99
FA 164 104
MTF 164 57
rektorát 62 21
Spolu 2219 1146