Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: NATO GRANT
Anglický názov: Electronic structure and molecular dynamics
of grain boudaries
Slovenský názov: Elektronická štruktúra a molekulárna dynamika
hraníc zŕn
Doba riešenia: 1997 - 2000
Partneri: Kalifornia, Grécko
Koordinátor: Doc. Ing. Peter Ballo, CSc

Označenie projektu: NATO HTECH.LG 951560
Anglický názov: Molecular Materials.
Slovenský názov: Molekulárne materiály.
Doba riešenia: 1.3. 1996 - 28.2. 1998
Koordinátor: Doc. Ing. Július Cirák, CSc.
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
Chemickotechnologická fakulta
 
Označenie projektu: NATO Linkage Grant
Anglický názov: Recycling of Polyolefins in a Novel, Environmentally
Viable, Safe and Cost-Effective Fashion.
Slovenský názov: Nový spôsob recyklácie polyolefinov ekologicky
akceptovateľným a ekonomicky výhodným spôsobom.
Doba riešenia: 1997 – 1999
Koordinátor: University of Florida, Gainesville, Florida, USA
Koordinátor za STU: Ing. Viera Khunová, CSc.
Označenie projektu: NATO Linkage Grant
Anglický názov: Explosives-Contaminated Site Characterization.
Slovenský názov: Kontaminácia pôdy explozívnymi zlúčeninami.
Doba riešenia: 1998 - 2000
Koordinátor: Defence Research Establishment Valcatier, Quebeck,
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.