Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: ETPP
Anglický názov: European Training Placement Program.
Slovenský názov: Nadnárodný program praktických pobytov v podnikoch
pre študentov a absolventov vysokých škôl.
Dobra riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor za STU: Ing. Jana Tomková
Strojnícka fakulta

Označenie projektu: LEONARDO A 96 2 0914
Anglický názov: Colleague Learning Material for Small and Medium
Companies as a Device to Install Environmental Regulations.
Slovenský názov: Učebný materiál pre malé a stredné spoločnosti
ako nástroj riadenia ochrany životného prostredia.
Dobra riešenia: 1996 - 1998
Koordinátor projektu: TU Viedeň, Rakúsko
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
Chemickotechnolická fakulta
Označenie projektu: DIALANG
Anglický názov: Dialang
Slovenský názov: Nový európsky systém diagnostického hodnotenia
v cudzích jazykoch.
Dobra riešenia: 1997 - 1998
Koordinátor projektu: Goetheho inštitút Bratislava
Koordinátor za STU: PhDr. Viera Kuželová, CSc.