Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: Britsko – slovenský výskumný program
Anglický názov: Implementation of EU Standards into Relevant
National Standards
Slovenský názov: Implementácia európskych noriem do relevantných
národných noriem
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Oláh, CSc.
 
Strojnícka fakulta

Označenie projektu: Britsko – slovenský výskumný program 7995
Anglický názov: Stable Model Based on Predictive Control for
Constrained Systems and Processes
Slovenský názov: Stabilné modely prediktívneho riadenia pre systémy
a procesy s obmedzeniami
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc.

Označenie projektu: Britsko – slovenský výskumný program 7992
Anglický názov: Navigation and Control of Mobile Robots
Slovenský názov: Navigácia a riadenie mobilných robotov
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Anton Vitko, CSc.

Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: Britsko – slovenský výskumný program
Anglický názov: Process Simulation for Environmental and
Safety Assessment
Slovenský názov: Simulácia procesov z hľadiska ochrany
životného prostredia a bezpečnosti pri práci
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, CSc.
 
Označenie projektu: Britsko – slovenský výskumný program
Anglický názov: Development of NMR Techniques for Structure
Determination of Multi-Modular Proteins
Slovenský názov: Vývoj NMR techník na určovanie štruktúry
multi-modulárnych proteínov
Doba riešenia: 1999-2001
Koordinátor za STU: Ing. Tibor Liptaj, CSc.