Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta

Označenie projektu: 18s38
Anglický názov: Triangular Norms.
Slovenský názov: Trojuholníkové normy.
Doba riešenia: 1997 - 1998
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.
Strojnícka fakulta

Označenie projektu:
Anglický názov: Particle Composite Copper-Graphite Material.
Slovenský názov: Časticový kompozitný materiál meď-grafit.
Doba riešenia: 1998 - 1999
Koordinátor projektu: Výskumné centrum Seibersdorf, Rakúsko
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Peter Kostka, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: 17s39
Anglický názov: Novel Approaches to the Evaluation of Multilayered
Materials by AES and SlMS.
Slovenský názov: Nové prístupy k hodnoteniu multivrstvových
materiálov pomocou AES a SIMS.
Doba riešenia: 15.6. 1997 - 14.6. 2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
Označenie projektu: ARBEITSPROGRAM 1998-2000
Slovenský názov: Rozvoj progresívnych technologických a
analytických postupov.
Dobra riešenia: 1.1. 1998 - 31.12. 2000
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
Označenie projektu: 22s3
Slovenský názov: Spolupráca vo vede a vzdelávaní.
Doba riešenia: 5. 1998 - 4. 1999
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Chemickotechnologická fakulta

Označenie projektu: 21s41
Nemecký názov: Vertiefung der Kooperation auf dem Gebiet
der Synthese und Strukturbestimmung von heterocyklischen
Verbindungen mit Hilfe der NMR Spektroskopie.
Slovenský názov: Prehĺbenie spolupráce v oblasti syntézy a
určovania štruktúry heterocyklických zlúeenín
pomocou NMR spektroskopie.
Doba riešenia: 1.11. 1997 - 30.11. 1998
Koordinátor projektu: Technische Univerität Wien, Österreich
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.