Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: TEMPRA
Anglický názov: Program TEMPRA - Eastern Europe
Slovenský názov: Program TEMPRA - východná Európa.
Doba riešenia: 1998
Koordinátor za STU: Ing. Mária Zúbková, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: ESPRIT 21 101
Anglický názov: EUROPRACTICE-A 40050
Slovenský názov: EUROPRACTICE-A 40050
Doba riešenia: 1.10. 1995 - 31.9. 1999
Partneri: Smith System Engineering, LTD. Surrey - UK
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: HESP - Nadácia otvorenej spoloenosti - OSF
Anglický názov: HESP - Open Society Fund
Slovenský názov: Hosťovanie profesora Bohuša Alinceho z McGill
Univerzity Montreal na CHTF STU.
Doba riešenia: 10.9. 1998 - 8.10. 1998
Koordinátor za STU: Ing. Štefan Šutý, CSc.
Označenie projektu: Spolupráca Slovensko -Česko - Nemecko
Slovenský názov: Vypracovanie osnov nemeckého jazyka pre technické
univerzity.
Koordinátor za STU: PhDr. Viera Kuželová, CSc.
Označenie projektu: EUROPOLY, CP97 - 7010
Anglický názov: European Network of Excellence for Industrial
Applications of Polynomial Design Methods
Slovenský názov: Európska sieť pre priemyselné aplikácie
polynomických metód návrhu riadenia.
Doba riešenia: 1.9. 1998 - 31.8. 2001
Koordinátor projektu: UTIA ČAV Praha
Koordinátor za STU: prof. Ján Mikleš, DrSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: Academic Links
Slovenský názov: Ekologický prístup k architektonickej tvorbe.
Doba riešenia: 1994 - 1998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Označenie projektu: TEMPRA Rhône-Alpes
Slovenský názov: Výmena študentov.
Doba riešenia: 1994 - 1998
Koordinátor za STU: Dr. Ján Tučný
Označenie projektu: TEMPRA Rhône-Alpes
Slovenský názov: Výmena študentov.
Doba riešenia: 1995 - 1998
Koordinátor za STU: Doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler