Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
   
 Označenie projektu:     NETWATER - 159311
 Anglický názov:  Network for Master Training in Technologies of Water Resources Management
 Slovenský názov:     Sieť pre inžinierske vzdelávanie o technológiach hospodárenia s vodnými zdrojmi
 Doba riešenia:   15.01.2010 - 15.01.2013
 Partneri: IT, Universita degli Studi di Genova
  RU, Stavropol State Agrarian University
  RU, Agency for Higher Education Quality Assurance and Career Development
  RU, Union of Manufacturers and Entrepreneurs of Sverdlovsk Region
  IT, University of Genoa
  RU, Bauman Moscow State Technical Universiy
  RU, Tambov State Technical University 
  RU, State University of Land Use Planning
  RU, Vladimir State University
  RU, Urals State Technical University n.a. "B. Eltsin"
  RU, Tambov Regional Administration
  RU, Baromembrannaya Tecnologya Ltd in Vladimir
  RU, Ministry of Natural Resources & Environment Protection of Stavropol
  UK, Middlesex University in London
  SK, Slovak University of Technology in Bratislava
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
   
Označenie projektu:    SWAN - 158982 
Anglický názov:   Towards Sustainable Water Resources Management in Central Asia
Slovenský názov:     Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Azii
Doba riešenia:  15.01.2010 - 15.01.2013
Partneri:  ES, Universidad de Alicante
  IT, University of Genoa
  PL, Warsaw University of Life Sciences
  UZ, Karshi Engineering- Economics Institute
  KZ, Kazakh National Agrarian University
  KZ, Kazakh National Technical University Almaty
  KG, Kyrgyz National University Bishek
  KG, Kyrgyz State Technical University Bishkek
  KZ, Ministry of Agriculture, Astana
  KZ, Ministry of Education and Science Bishkek
  KZ, Ministry of Education and Science Astana
  KG, Ministry of Agriculture, Water Resources and Processing, Bishkek
  UZ, Ministry of Higher and Secondary Specialised Education Tashkent
  TJ, Ministry of Land, Melioration and Water Resources, Dushanbe
  TJ, Tajik Technical University, Dushanbe
  UZ, Tashkent Institute of Irrigation and Melioration, Tashkent
  TJ, Technological University of Tajikistan
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Označenie projektu: 513740- TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR
Anglický názov: Documentation for Quality Assurance of Study Programmes
Slovenský názov: Dokumentácia na zabezpečenie kvality študijných programov
Doba riešenia: 15.10.2011 - 15.10.2014
STU koordinátor: doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
       
Zdroj: báza dát AIS