Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
 
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:  113101621
Anglický názov:   On-Line Learning Modules for Waste Treatment, Waste Disposal and Waste Recycling
Slovenský názov:  Moduly on-line výučby pre spracovávanie, odstraňovanie a recykláciu odpadu
Doba riešenia:  15.10.2011 - 14.10.2014
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
   
Označenie projektu: neuvedené
Anglický názov: PRAXIS - European Centre for Project/Internship Excellence
Slovenský názov: PRAXIS - Európske centrum pre projekt/stáž excelenciu
Doba riešenia: 01.10.2011 - 30.09.2014
Partneri: PT, Instituto Politécnico do porto
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
Označenie projektu:  113220399
Anglický názov:   STU Graduates in the EU Labor Market
Slovenský názov:  Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce
Doba riešenia: 01.06.2011 - 31.5.2012
Partneri: AT, Architektburo Reinberg ZT GmbH
  AT, Feld72 architekten zt gmbh
  AT, Fachhochschule Vorarlberg GmbH
  ES, JML Consultnants Water Feature Design S.L
  ES, Menis Arquitectos
  FR, Hondelatte Laporte Architectes
  FR, Organisation des Architectes Alternatifs
  SI, OFIS arhitekti d.o.o.
  CZ, VIZE Atelier, s.r.o.
  UK, Placementmaker Limited
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
   
Označenie projektu:  113221199
Slovenský názov:   Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce
Doba riešenia: 01.06.2011 - 31.05.2012
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
       
Označenie projektu: neuvedené
Anglický názov: Strategic Alignment of Electrical Engineering in European Higher Eduaction Instittutions
Slovenský názov: Strategické smerovanie elektrotechniky na európskych vysokých školách
Doba riešenia: 01.10.2012 - 30.09.2015
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
   
        
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu: neuvedené
Anglický názov:  ERASMUS Academic Networks LE NOTRE
Slovenský názov: Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry
Doba riešenia: 01.10.2010 - 30.09.2013
Partneri: AT, University of Technology
Koordinátor za STU:  doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
 
 
Rektorát  
 
Označenie projektu:  48145-IC-SK-ERASMUS LLP 
Anglický názov:   Mobilities of students, teachers and staff
Slovenský názov:  Mobility študentov, učiteľov a pracovníkov
Doba riešenia:  30.6.2007 - 30.9.2013
Partneri: Erasmus partneri 
Koordinátor projektu: Mgr. Tatiana Žemberyová 
   
Označenie projektu:   510570-LLP-1-2010-1-SK-ERASMUS-ECDSP
Anglický názov:   Development and Implementation of Common Bachelor's Degree Programme in the European Context (DICBDPEC)
Slovenský názov: Tvorba a implementácia spoločného bakalárskeho študijného programu v európskom kontexte
Doba riešenia: 01.11.2010 - 30.09.2013
Koordinátor za STU: Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
   
Označenie projektu:  11203-1670/BRATISL01 
Anglický názov:   Multilateral Education and Interdisciplinary Approach in European Context (MEIA-EUC) 
Slovenský názov:  Multilaterálne vzdelávanie a interdisciplinárny prístup v európskom kontexte 
Doba riešenia:  01.09.2011 - 31.08.2014
Koordinátor projektu: Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
   
Označenie projektu: 155976-LLP-1-2009-DE-ERASMUS-ENW
Anglický názov: University Network for Innovation in Guidance (UNIC)
Slovenský názov: Univerzitná Sieť pre Inováciu v Poradenstve (UNIG)
Doba riešenia: 01. 11. 2009 - 31.10.2012
Koordinátor projektu: Ruprecht Karls-University Heidelberg
Partneri: DE, Ruprecht Karls-University Heidelberg
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alojz Mészáros, CSc.
  Ing. arch. Laura Gressnerová PhD.
  Ing. Ivan Prelovský
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".