Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
             
Fakulta elektrotechniky a informatiky   
     
Označenie projektu: 1069 R4 SERPENTE 
Anglický názov: Surpassing energy targets through eficient public buildings 
Slovenský názov: Surpassing energy targets through eficient public buildings  
Doba riešenia: 15.12.2011 - 31.12.2014 
Koordinátor projektu: prof. Ing. František Janiček,PhD. 
          
      
         
Fakulta architektúry
   
Označenie projektu: 0835 R2
Anglický názov: Euroscapes - green management plants for European urban and periurban landscapes
Slovenský názov: Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách
Doba riešenia: 01.10.2010 - 28.02.2013
Koordinátor projektu: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
   
   
Ústav manažmentu  
   
Označenie projektu: 2CE174P4
Anglický názov: Circular flow land use management
Slovenský názov: Recyklácia v manažmente funkčného využitia územia
Doba riešenia: 01.03.2010 - 28.02.2013
Koordinátor projektu: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
            
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".