Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Strojnícka fakulta
   
Označenie projektu: EU/US ATLANTIS No 2008 - 1767 / 001 - 001 CPT USMOBI
Anglický názov: Advanced International Studies in Mechanics of Micro & Nanosystems
Doba riešenia: 01.01.2008 - 31.12.2012
Partneri: US, University of Arizona
US, New Mexco State University
HU, Budapest University of Technology and Economics
Koordinátor projektu: Dr. Eniko T. Enikov, University of Arizona, US
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".